Implementering av bærekraft

Bygg et lag som trekker sammen. 

Involvering, implementering og forankring av bærekraft og miljø hos ansatte og ledelse. 

Prosesstyring, teambygging, workshop, intern forståelse, mer moro - mindre alvor. 

Vi setter sammen en god miks av ny energi og økt forståelse av hvorfor grønn utvikling er nødvendig. 

 

Samle folk - få fokus

 

Det er mange hverdager for de fleste. Store og små ting fyller timene - og møtene. 

Innimellom må vi stoppe opp - samle folk - vurdere essensen av hva vi holder på med.

Hva er målene? - hva får vi til? - hva må vi gjøre annerledes? - hvordan skal vi trekke samme retning? 

Og kanskje viktigst - hva betyr det vi holder på med?

Dette har vi høy kompetanse på. Vi hjelper virksomheten til å finne sammen - finne felles verdier - felles arbeidsmetode - felles språk - felles historier å fortelle til andre. 

 

Involvering og forankring

Å bli involvert skaper forankring. Mange virksomheter ønsker å skape mer engasjement, bedre samhandling og fokus på sentrale oppgaver. 

Målet kan være å sikre lønnsomhet, gå i samme retning, drive innovasjon, utvikle kompetanse eller hindre forvitring. 

Dette kan ikke ledelsen gjøre alene. Det krever involvering fordi det er hele organisasjonen som skal leverer resultatet. Og hvis det ikke er forankring, er det ikke kraft til å gjennomføre. 

Spør oss om hva vi kan gjøre for din organisasjon. 

Kontakt meg om forankring

Bygg et team

Dette anses som krevende - og virkningsfullt. En gruppe mennesker med en klar forståelse av hva de skal oppnå,  og hvordan. Hvis de også har kraft til å gjennomføre - da har du et team. 

Det krever god kompetanse om menneskene i gruppen, kompetanse om hverandres egenskaper og roller, kompetanse om hva som gir resultater for gruppen, og hva som er målet. 

Hvem er du ?

Vi jobber med MBTI/JTI personlighetsanalyser. 

Dette gjør vi med enkeltpersoner og i team. 

Jungiansk typeindeks, eller JTI, refererer til et system for å forstå og kategorisere personlighetstyper basert på Carl Gustav Jungs teorier om psykologi. Denne indeksen er ofte brukt i forbindelse med Jungiansk personlighetstesting, som for eksempel Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Jungiansk typeindeks tar utgangspunkt i Jungs konsepter om fire grunnleggende psykologiske funksjoner: Ekstrovert/introvert, Tenkning/Følelse, Sansning/Intuisjon, og Vurdering/Vurdering. Disse funksjonene kombineres for å danne 16 mulige personlighetstyper, som gir innsikt i hvordan en person oppfatter verden, tar beslutninger, og samhandler med andre. Jungiansk typeindeks brukes ofte for personlig utvikling, teambygging og karriereveiledning for å bedre forstå en persons preferanser og styrker.

 

Et kraftfullt verktøy for å forstå deg selv - og dine omgivelser. 

Jeg vil forstå mer av meg