Rekruttering

Med erfaring fra firstPeople og Tennebø & Partners er vi spesialisert på Executive Search - målrettet søk etter de riktige menneskene.

Innen kompetanseområdet bærekraft, miljø og grønn innovasjon har vi en helt unik kompetanse og kunnskap om hvilke personer du bør rekruttere til din virksomhet. 

Dette er et fagområde som svært få av de tradisjonelle rekrutteringsselskapene kjenner - men hvor Consci i løpet av 15 år har bygget et stort nettverk og innsikt. 

Tjenester vi tilbyr er; 

 • Profiing
  Utarbeide stillingsprofil sammen med oppdragsgiver. Vi tilbyr bruk av anerkjente verktøy for å kartlegge, utforme og fasilitere en korrekt profil for en ny.
 • Executive search.
  Målrettet søk etter nøkkelpersoner, i tråd med stillingsprofil og/eller basert på ønsket person/bakgrunn/kompetanse
 • Selection 
  Valg av rett kandidat. Vurdering, testing, intervjuer, forhandlinger, profesjonell håndtering av tilbakemeldinger og avslag, 
 •  Onboarding
  Bistå med å få ny medarbeider godt i gang i ny stilling.
 • Teamanalyser (MBTI/JTI)
  Vi gjør teamanalyser av organisasjonen din. Gjennom anerkjente verktøy lager vi profiler for ledergrupper, avdelinger, eller enkeltpersoner.
 • Personprofiler (MBTI/JTI)
  Vi lager personprofiler for ledere, eller medarbeidere som ønsker coaching.
 • Coaching
  Vi tilbyr coaching av ledere og medarbeidere, som ønsker utvikling eller trenger støtte til egen arbeidsstuasjon. 
 • Møteobservasjon
  Gjennom egne verktøy gjør vi møteobservasjoner med evaluering og tilbakemelding. 
 • Konflikthåndtering
  Vi kan bistå i samtaler og vurderinger av interne eller eksterne konflikter, og fasilitere løsninger for partene. 
 • Styrerådgivning
  Vi kan bistå i strategiske eller operative utfordringer i styret. 
 • Styrerekruttering
  Vi kan rekruttere styremedlemmer, styreleder og/eller lede en valgkomite for nytt styre. 

 

  

Jeg vil vite mer om rekruttering

Rekruttering

Finn de rette menneskene. Enkelt tenker du ?

Noe av det mest tidkrevende og dyrebare en organisasjon gjør, er å rekruttere nye medarbeidere. Kostnaden ved å rekruttere feil er i noen tilfeller enorm. 

En del organisasjoner vil spare penger, og tenker at dette vil de gjøre selv. 
Ofte uten nødvendig tid, kompetanse eller verktøy. 

Noen organisasjoner ser at å rekruttere riktig person

- kan styrke egen markedsposisjon, og i noen tilfeller svekke konkurrentene ?
- kan bidra til at organisasjonen får ny energi og driv ?
- kan redusere GAP i kritisk kompetanseutvikling ?

 Vi vet hvem og hvor de er, og kan hjelpe deg med rekruttering og ansettelser innen miljø, bærekraft og samfunnsansvar. 

 

 

 

Tester og teamanalyser

JTI er basert på den sveitsiske psykologen C. G. Jungs lære om psykologiske typer, videreutviklet av Ringstad og Ødegård. Den er tilgjengelig på 15 forskjellige språk, og er kvalitetssikret av DNV-GL (Veritas) i Norge.

JTI er enkel å bruke og lett å forstå, men er likevel et kraftfullt psykologisk verktøy for å oppnå innsikt i egne preferanser og en bedre forståelse av forskjeller mellom mennesker.

Teamkompasset

Teamkompasset bygger på modellene Arbeidselementer og Arbeidskjeden, samt på Jungs typepsykologi med referanser og typebeskrivelser basert på Den Jungianske Type Indikator (JTI).

Jeg vil vite mer om teamarbeid